Van HBS tot OSG!

Beste oud-leerlingen, oud-leraren (m/v) en oud-directeuren/rectoren van onze school.

2008-11-08 17.18.10Voor velen van ons staan de herinneringen aan die schooltijd nog in het geheugen gegrift. Onze school heeft de afgelopen 145 jaar verschillende namen gehad. In 1868 ging de ‘Hoogere Burger School’ alleen voor jongens van start in de Muntstraat in Hoorn. Pas in 1880 werden ook meisjes toegelaten op de HBS. De eerste schoolreünie was in 1893, toen bestond de HBS 25 jaar. De HBS werd in 1908 de Rijks Hogere Burger School (RHBS t/m 1948) , het Westfries Lyceum (WFL van 1948 t/m 1968), de Rijks Scholen Gemeenschap (RSG van 1968 t/m 1991) en de Openbare Scholen Gemeenschap, als OSG West-Friesland bestaat van 1991 t/m heden (vanaf 1994 als locatie van het Atlas College). Een school waar je les kreeg in de inspirerende omgeving van een schoolgebouw uit 1911 in 20e eeuwse neo-renaissance stijl. De vooringang is opvallend en ook de imposante hal met monumentale trappen blijft nog steeds bijzonder.

WEBSITE

Op deze website geven wij een overzicht van ‘reünies door de jaren heen’, het Bouter Fonds en informatie over het 150-jarig bestaan van de OSG West-Friesland, op 15 november 2018. In november 2018 wordt er geen reünie gevierd, in verband met de nieuwbouw/verbouw van de school.

De reünie ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan wordt nu gevierd in zomer van 2019. In een feestweek van 3 juni t/m 8 juni, zijn op vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni 2019, de oud-leerlingen, oud-leraren(m/v) en oud-directeuren/rectoren van harte welkom. Aan het programma wordt nog gewerkt in samenwerking met de OSG West-Friesland en aanmelding kan vanaf november 2018.

TOEKOMST

Bestuur van de Stichting WFL Hoorn (= Stichting oud-leerlingen) wil ook graag vooruit kijken. Wij hebben besloten om allemaal af te treden na de viering van de reünie zomer 2019, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van onze school. Aftreden met de intentie een nieuw en voortvarend bestuur van de stichting of een vereniging oud-leerlingen te presenteren.

Daarom zijn wij nu al op zoek naar nieuwe bestuursleden, die in de jaren ’80 en jaren ’90 van school zijn gegaan. Een nieuw bestuur van oud-leerlingen die de traditie van onze school, eigenzinnig, onderzoekend en cultureel, in stand wil houden. Zij doen dat onder andere door het organiseren van reünies voor oud-leerlingen in samenwerking met de school en verzorgen lezingen of workshops door oud-leerlingen, voor huidige en toekomstige leerlingen van de OSG West-Friesland.

Heb je interesse in een bestuursfunctie of wil je eerst meer weten ; mail dan naar Peter Sasburg, voorzitter Stichting oud-leeringen. E-mail : Peter Sasburg .