1918

In 1918 werden de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan de RHBS in Hoorn op het laatste moment uitgesteld in verband met de gespannen politieke binnenlandse verhoudingen. Een marmeren gedenkplaat in de hal van de OSG West-Friesland herinnert ons nog aan dit 50-jarig bestaan.
Het duurde maar liefst tot 1938 voordat er weer een reunie werd gehouden, ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de RHBS. In 1919 werd nog wel het eerste lustrumfeest georganiseerd door ‘Hoogere-Burger-School-Vereeniging’ in de Parkzaal in Hoorn.

‘Een Vereeniging voor alle HBS’ers en oud-HBS’ers, met als doel het instandhouden en versterken van den band tusschen oud-leerlingen en leerlingen onderling der Hoornsche HBS’; zo valt te lezen in het programma van 29 december 1919. Op het feest werd eerst het HBS clublied gezongen, een aantal muziekstukken gespeeld, dan volgde een blijspel met bal na. De leden van de feestcommissie allemaal ‘strak in het pak’, droegen een groen-wit roset met een wit en een groen lint.

1918

 

 

  Schoolorkest begin jaren
twintig onder leiding
van Sam Naber
(rechts op de foto).

 

 

 

1918.1