1938

Op initiatief van de ‘Directeur der RHBS’ en tevens leraar Nederlands, J.D. Poll (1934-1944) werd besloten op 18 november 1938 het 70-jarig bestaan van de school te vieren. Dit jubileum werd twee dagen lang groots gevierd door leerlingen en oud-leerlingen met een thé-dansant, toneel, voetbal, diner, een bonte avond en bal na. De reünisten dineerden in Hotel Geel en Hotel De Doelen. Overige activiteiten vonden plaats in het Park-hotel.

Naast het jubileumprogramma verscheen er ook nog een gedenkboek met de lotgevallen van de RHBS tussen 1868 en 1938. Er was een Ere-comite geinstalleerd en een Uitvoerend Comité onder voorzitterschap van de heer W. Hartman organiseerde het jubileum.

Op zaterdag 19 november 1938 werd door de directeur J.D. Poll een rede gehouden in de gymnastiekzaal van de school. ‘Ons allen past een gevoel van dankbaarheid, wijl het ons vergund is geworden, in de kring van vroegere en latere vrienden nog eens het verleden op deze bijzondere wijze te doen herleven. Maar ondanks die dankbaarheid gaan onze gedachten in weemoed uit naar hen, die we zo gaarne ook in ons midden hadden gezien. Laat een ieder van ons een korte tijd in zijn gedachten zijn bij hen, die eens, als wij, hun plaats innamen op de Hoornse HBS.’

 J.D. Poll

Als hoofd van de school was J.D. Poll in de jaren ’40 t/m ’43 actief in het verzet.  Medio  1943 werd hij gevangen genomen. Hij overleed op weg naar Dachau in april 1945.

Rector J.D. Poll
(1934 t/m 1944)

 1938 Toneelstuk ‘Alles voor vader’ met o.a. links staand Philippus Jacob Zwaan (geboren in 1918). Hij kwam op school in 1928 en deed eindexamen in 1936. Hij is op de Reünie van 2008 de oudste oud-leerling!