1948

In 1948 wordt aan de school een gemeentelijk gymnasium toegevoegd en verandert de naam van de school in het Westfriese Lyceum. Dr. B.J. Veeze (rector vanaf 1946 t/m 1955) sprak in zijn openingsrede tgv het 80-jarig bestaan van de RHBS in 1948 over de band die nimmer breekt tussen de H.B.S.-reünisten onderling. ‘De jaren, die wij doorbrachten op de banken van de Hoornse R.H.B.S., waren de beste van ons leven’, zo schreef het reünisten-comité tgv van de feestelijke herdenking.

Maar liefst drie dagen feest werden gehouden. Vrijdag 12 november werd in de hal van de school eerst een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis aan schooldirecteur J.D. Poll. Ook memoreerde de voorzitter Cees Kroon oud-leerlingen die in het verzet de strijd tegen de Duitse onderdrukking hadden  voortgezet, waaronder G.M. van Leyden, J. Peetoom en J. Sietses. ’s Middags een Thé Dansant in het Parkhotel en ’s avonds werd het toneelstuk ‘De Herbergiester’, ten tonele gebracht door oud-leerlingen onder regie van Joh. M. Ridderikhoff, die ook voor de kostuums had gezorgd. Bal na met dansmuziek van ‘The New Rhythm Kids’. Zaterdag 13 november met voetbal, hockey, een ontvangst op het stadhuis en dan uitgebreid diner.’s Avonds een revue in de Parkzaal die duurde tot 1.00 uur, waarna er nog lustig werd gedanst tot zondagmorgen vroeg 6.00 uur… ‘’t Zijn heerlijke dagen geweest en de herinnering eraan zal mij bijblijven als een zeer schone’, zo vertelde een van de reünisten later. Op maandag 15 november was er een programma voor de leerlingen van de school zelf, waarbij ook weer het toneelstuk werd opgevoerd.

1948

 

Schoolvoetbalteam: met linksonder keeper Flip Zwaan en rechts staand gymnastiekleraar Sicco Hiemstra (1926 – 1957).