1958

Het 90-jarig bestaan van onze school kende een stevige organisatie.Naast een ere-comité met als voorzitter mr. B.R. Canneman (burgemeester van Hoorn), was er een reünisten-comité met 24 mannen en maar twee vrouwen en een uitvoerend-comité van negen mensen, onder voorzitterschap van Flip Zwaan, die ook al in een comité zat bij de  herdenking van het 85-jarig bestaan.

Ook werd tijdens de reünie een plan gepresenteerd om tgv het 100-jarig bestaan een gedenkboek uit te geven. Daartoe werd een speciale Raad van Bestuur geïnstalleerd van het Fonds Gedenkboek 1868-1968 van de Hoornse H.B.S./Westfriese Lyceum, met
als voorzitter mr. W.P. Kessler. Een programma voor een feestelijke herdenking op vrijdag 14 november en zaterdag 15 november. Vrijdag eerst weer ‘gezellig samenzijn’ en ’s avonds een gevarieerd muziekprogramma in de Parkzaal met onder andere het
Hoorns Kamerkoor, preludes op een vleugel en gitaarsolisten. Zaterdag een officiële ontvangst van de reünisten door het gemeentebestuur in het Westfries Museum, daarna kon men per touringcar een rondrit maken door het ‘nieuwe’ Hoorn. Ook een officiële ontvangst in de aula van het Westfriese Lyceum. De voorzitter van het reünisten-comité dr. W.J. Lojenga karakteriseerde reünies als een stuk geestelijke gezondheidszorg. ‘De mens had de huidige tijd van grote spanningen, beslist zo nu en dan een verzetje nodig om in evenwicht te blijven. En waar kun je die ontspanning beter vinden dan in een bijeenkomst met jeugdvrienden’ En die ontspanning was er volop!

Na een borreluur in het Parkhotel volgde een reünistendiner in vier gangen, cabaret en na afloop dansmuziek van de ‘The Rockets’ tot ’s nachts vijf uur. Of alle reünisten de zondag daarop nog redelijk ‘in evenwicht’ waren, vertelt de historie niet….

1958

Het gehele gynamsium 1958-1959.