1963

In 1959 wordt aan het Westfriese Lyceum een Middelbare Meisjes School toegevoegd. Een mooie uitbreiding van de school met als rector dr. G. Bouter (1955-1972). Op zaterdag 23 november werd het 95-jarig bestaan van de R.H.B.S./het Westfriese Lyceum in Hoorn gevierd. De organisatie van deze reünie had de Raad van Bestuur van het Gedenkboek 1868-1968 op zich genomen.

Het programma begon met een ontvangst in het schoolgebouw, vervolgens een bustocht door oud en nieuw Hoorn en een samenkomst in Hotel De Doelen. Voor het 4-gangen diner in de Parkschouwburg moest je vooraf f 10,00 per couvert betalen. Ruim 200 reünisten zaten ondermeer gezellig aan de Russische eieren en ijs met vruchten toe.

Voor de overige programmaonderdelen mocht je geheel naar eigen beoordeling een financiële bijdrage betalen. Na het diner was er een gevarieerd programma met een magische show, zang, een muzikale clown en een optreden van de bekende humorist-conferencier Joop Theunisz.

De reünie werd traditioneel afgesloten met een bal, deze keer olv ‘The Rabbits’. Aan de oud-leerlingen werd ook nog gevraagd om vanaf 1963 jaarlijks f 2,50 te betalen ten behoeve van de uitgave van het gedenkboek in 1968. Op deze manier verwierf je het recht een gedenkboek te ontvangen tegen een sterk gereduceerde prijs of, indien mogelijk, zelfs voor niets!

1963

MMS 2 in 1960.
Bovenste rij: G. Brandenburg, S. Kinders, M. v. d. Meer, E. de Putter, concierge Dekker, A. Salm, A. Groot, M. Jorna, M. Osinga, W. v d. Bijl.
Tweede rij: A. Godvliet, drs J. P. van Zweeden, M. de Vries, E. Geerling. Derde rij: S. Spoelder, M. Engwirda, L. Visser, J. Karssen.