Bouter Fonds

Beste reünisten,

In 1998 hebben wij het 130-jarig bestaan van onze school gevierd en het Bouter Fonds gepresenteerd. Directeur Warner Immink heeft toen een cheque van 5.500,00 gulden gekregen van dat fonds, om culturele activiteiten voor leerlingen te kunnen organiseren.

Dr. G. Bouter was rector van het Westfriese Lyceum en MMS, van 1955 t/m 1972. Hij  voelde zich altijd nauw betrokken bij culturele activiteiten op school in de vorm van muziek, toneel,  kunst, film en foto’s  gemaakt door leerlingen van de school. Ook was hij altijd enthousiast over de speciale declamatie- en voorleesavonden op school, met  gedichten en korte verhalen geschreven door de leerlingen zelf. De organisatie was in handen van het leerlingen Comite ‘Sus-Minervam’.

Het fonds wordt in stand gehouden door geld van de Stichting oud-leerlingen en door financiële bijdragen van individuele oud-leerlingen. Op 15 november 2018 bestaat onze school 150 jaar en wij als Stichting 125 jaar. We zijn actief met de organisatie van reünies  door de jaren heen en presenteren de cultuurgeschiedenis van de school. Daarvoor hebben we de Eenhoornzegel van gemeente Hoorn gekregen, met een bedrag van 1.250,00 euro, bedoelt voor het  Bouter Fonds.

Het Bouter Fonds is er op gericht financiële bijdragen te verstrekken, waarmee het leerlingen van de OSG West-Friesland mogelijk wordt  gemaakt deel te nemen aan culturele activiteiten. De directie van de school kan daarvoor een aanvraag doen bij het Bouter Fonds.

De afgelopen jaren heeft het fonds meebetaald aan theatervoorstellingen,  Opera-en Balletworkshops, in het kader van Cultureel Kunstzinnige Vorming op school.

Indien het initiatief van het Bouter Fonds je aanspreekt; kun je ook een geldbedrag overmaken op rekeningnummer NL32 RABO 0326 7589 17  ten name van de Stichting oud-leerlingen, onder vermelding van Bouter Fonds.

Op de reünie in 2019, laten wij je weten welk verzoek de OSG West-Friesland heeft gedaan aan het Bouter Fonds, voor het schooljaar 2019/2020.

Heb je nog vragen of opmerkingen over het Bouter Fonds , dan horen wij dat graag.

Vriendelijke groeten,

Peter Sasburg, voorzitter
Roelof Riemersma, penningmeester, r.riemersma1@quicknet.nl