1993

In 1991 was de school overgegaan naar de gemeente en daarmee veranderde
de naam in Openbare Scholen Gemeenschap West-Friesland.
De aparte sfeer van de school, vanaf de oprichting van een RHBS 1868,
veranderde gelukkig niet. De OSG West-Friesland werd een school voor
gymnasium, atheneum, havo en mavo met als rector drs. Klaas Bant
(1989-1994). De OSG West-Friesland vierde in 1993 het 125-jarig
bestaan van de school. Niet alleen een feest voor de leerlingen, maar
uiteraard ook weer reünie voor oud-leerlingen en oud-leraren.
Op zaterdag 6 november een feestelijk programma voor reünisten in
het fraai gerenoveerde oude schoolgebouw en de aangebouwde nieuwe
vleugel aan de Bontekoestraat.
De organisatie was in handen van de Stichting W.F.L.-Hoorn.
Ook nu een speciale tentoonstelling, deze keer als thema ‘muziek en
dans’, ingericht in samenwerking met de heer K.D. Poll, zoon van de
oud-directeur J.D. Poll. Het koor van het Westfriese Lyceum, ‘Westfrisia
Cantat’ bracht enkele liedjes ten gehore en er waren dansdemonstraties
uit de jaren ’20 t/m de jaren ’60. ’s Avonds een groot bal in de kantine
olv van de Jan Knijn combo. Hoogtepunt van deze reünie was de presentatie
van het boek ‘125 jaar in Hoorn’, een uitgave van de Stichting
W.F.L.-Hoorn. Het unieke boek omvat korte verhalen, foto’s en tekeningen
van oud-leerlingen en oud-leraren en werd samengesteld door Peter
Sasburg. Het eerste exemplaar was voor dr. G. Bouter, die speciaal voor
deze gelegenheid naar school was gekomen.

schoolkoor

Platenhoes (single) van het
schoolkoor.

1998

Omslag boek 125 jaar
in Hoorn.