1868

De ‘Hoogere Burger School’ aan de Muntstraat in Hoorn.

De ‘Hoogere Burger School’ aan de Muntstraat in Hoorn.

Reünies door de jaren heen
1868
In 1868, nu 140 jaar geleden, werd de Latijnsche School in Hoorn gesloten en een nieuw onderwijsinstituut, namelijk een gemeentelijke ‘Hoogere Burger School’ voor jongens, geopend. De lessen werden gegeven in het oude VOC-gebouw aan de Muntstraat. De rector dr. J.G. de Vos (1868-1878) gaf zelf aardrijkskunde, geschiedenis en oude talen.
32 leerlingen waren toegelaten, waaronder zes ‘latinisten’.
Zij kwamen op 15 november 1868 voor het eerst op school. De meeste leerlingen woonden in Hoorn, maar ook uit de West-Friese dorpen zag je een paar leerlingen, zoals
Willem Slijksteeg (1854-1902) uit Twisk, die later onderwijzer werd aan de lagere school in Opperdoes.
De ‘Hoogere Burger School’ aan de Muntstraat in Hoorn.
In 1880 start de vijf-jarige cursus van de HBS en de Hoornse gemeenteraad nam in datzelfde jaar een belangrijk besluit om ook meisjes toe te laten tot de HBS.
Dat zal de toenmalige rector en leraar geschiedenis dr. C.H. Tebbenhoff van harte hebben toegejuicht in die tijd. Hij was echt een rector die wat ‘fleur’ op school wilde brengen. Vijf Hoornse meisjes en een van buiten meldden zich direct aan en werden toegelaten, onder andere Constance Auguste Gelderblom (geb. in Hoorn 1866-1942). Zij werd later arts in Den Haag.

tebbenhof

rector en leraar geschiedenis dr. C.H. Tebbenhoff

Vordeman

H. Vorderman, leraar hand en
rechtlijnig tekenen
(1868 t/m 1897).