1893

klas

Links staand:Heiko Frederik Huisken, op school van 1877 t/m 1883. Later werd hij leraar op school wis-, natuur- en werktuigkunde en cosmografie1894 t/m 1901.  

De eerste schoolreünie vond plaats in november 1893, toen de school 25 jaar bestond. Het werd een groot feest voor oud- leerlingen en leerlingen met een gemeenschappelijke maaltijd en daarna een gezellige avond.
De feestcommissie, bestaande uit 13 jongens en de meisjes Anna Aghina en Anna Kroon, richtte zich in haar aankondi- gingsbrief aan de oud-leerlingen echter alleen op de ruim
300 jongens, terwijl er rond 1893 toch ook zo’n 45 meisjes op school waren geweest…..
In deze aankondigingsbrief van september 1893 valt te lezen: ‘Oud-leerlingen der Hoornsche HBS, stelt u uwe jongens- jaren voor ogen, dien heerlijken tijd tusschen uw 12e en 18e jaar. Bladert in het album uwer herinneringen en laat opdoe- men voor uw geestesoog de speelplaats der Hoogere Burger School. Bewijs dat er in uwe ernstige hoofden nog plaats is voor prettige vroolijkheid en jeugdige opgewondenheid.
Zijt voor een etmaal nog eens jongen !’